Рецензування

Процедуру рецензування проходять всі статті, надіслані до редакційної ради.

Головна мета процедури рецензування – дотримання принципів науковості та академічної доброчесності.

Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність та наукову значущість. Окрім того, вони визначають відповідність статті принципам етики в наукових публікаціях та надають рекомендації щодо усунення випадків їх порушення.

До процесу рецензування залучаються як члени редради, так і незалежні експерти, які надають свої висновки в письмовому вигляді за встановленою формою.
Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів.

Рецензування відбувається на засадах конфіденційності, коли інформація щодо статті (строки отримання, зміст, етапи та особливості рецензування, зауваження рецензентів та остаточне рішення щодо опублікування) не повідомляється нікому, окрім авторів та рецензентів

Порядок рецензування рукописів:

 1. Автор надає до редакційної ради рукопис, який відповідає вимогам електронного видання та правилам підготовки наукових статей.
 2. Рукописи, які не відповідають згаданим вимогам, не реєструються та не допускаються до подальшого розгляду, про що повідомляється їх автору.
 3. Всі рукописи, які надходять до редакційної ради, спрямовуються за профілем дослідження одному, а за необхідності – двом рецензентам. Право призначати рецензентів закріплене за головним редактором.
 4. Рецензентами можуть виступати як члени редради, так і сторонні висококваліфіковані фахівці.
 5. Після отримання рукопису на розгляд секретар редради оцінює статті в плані дотримання автором усіх необхідних технічних вимог (протягом 7 діб). У разі потреби він співпрацює з автором над приведенням статті у відповідність до таких вимог, присвоює статті шифр та направляє головному редактору для подальшого надсилання її рецензентам.
 6. Рецензент упродовж 21 доби робить висновок про можливість друку статті.
 7. Рецензування проводиться конфіденційно за принципом двостороннього «сліпого» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного.
 8. Усі статті, що надходять на рецензування, за допомогою відповідного програмного забезпечення проходять перевірку на унікальність тексту й відсутність некоректних запозичень.
 9. Після остаточного аналізу статті рецензент заповнює стандартизовану форму.
 10. Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття направляється авторові з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростовує, далі рукопис проходить повторне рецензування. При необхідності залучається інший рецензент або допускається розгляд матеріалу на засіданні редради.
 11. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймає головний редактор, а в разі необхідності – рішенням редради.
 12. Відповідальність за достовірність наведених фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій, науково-практичний рівень статті несуть автор та рецензент. Редрада несе відповідальність за всі матеріали, що публікуються у виданні.