Поточний випуск INSULA. 1(2).2021 2021

УКРАЇНСЬКІ МУЗЕЙНІ ВИДАННЯ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: ДІАЛОГ З ЧИТАЧЕМ

Автор: Чергік Наталія

Aнотація: Проаналізовані тактичні заходи видавців українських музейних творів кінця ХІХ – першої третини ХХ століття, направлені на виявлення своєї групи читачів та підтримання читацького інтересу до музейного видання. Приділено увагу таким структурним елементам музейних видань, як «посвята» або «присвята», а також – приурочення події або особі, роз’яснення мети видання, використання звернень до читачів із демонстрацією готовності корегувати видавничу діяльність музею на вимогу чи потребу читачів. Продемонстровано підсилення названих прийомів ідеологічними фарбами в 1920-1930-х роках в радянській Україні.

PDF версія статті

СТАРШИНА КАМ’ЯНСЬКОЇ ТА ОЛЕШКІВСЬКОЇ СІЧЕЙ: ПРОРОСІЙСЬКА ТА ПРОТАТАРСЬКІ ПОЗИЦІЇ

Автор: Мірущенко Олександр

Aнотація: У статті розглядається політика кошових отаманів під час перебування Січі під татарським протекторатом. Аналізуються погляди запорозької старшини у цей період, визначаються проросійські та протатарські позиції, конкретизується список кошових отаманів кримського періоду.

PDF версія статті

ДО БІОГРАФІЇ КНЯЗЯ БОГДАНА ФЕДОРОВИЧА ГЛИНСЬКОГО

Автор: Чередниченко Михайло

Aнотація: На основі документальних джерел відтворено діяльність князя Богдана Федоровича Глинського на посадах черкаського, а згодом путивльського державці, його військову та адміністративну діяльність, направлену на захист державних та особистих інтересів. Перебування Богдана Глинського на уряді путивльського намісника дослідники торкалися побіжно, цей період життя Богдана Федоровича відтворений на основі документів із недавно опублікованих книг записів Литовської метрики.

PDF версія статті

КАМʼЯНСЬКА Й ОЛЕШКІВСЬКА СІЧІ ТА КОНСТИТУЦІЯ ПИЛИПА ОРЛИКА: НАПИСАННЯ ТА ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Автор: Лопушинський Андрій

Aнотація: У статті розглядається ступінь залученості до підготовки Конституції Пилипа Орлика козаків із Низу Дніпра, які не перебували безпосередньо в Бендерах. Аналізуються місця розташування козаків на Низу Дніпра у 1710 р. Висвітлюється, які статті Конституції були виконані на території Вольностей Війська Запорізького Низового. Уточнюється список кошових отаманів протягом 1709-1734 рр. Локалізується місце укладення договору 1711 р. про дружбу та військовий союз між Військом Запорозьким та Кримським ханатом.

PDF версія статті

ДО ПИТАННЯ ПРО ІКОНОСТАС ПОКРОВСЬКОЇ ЦЕРКВИ НОВОЇ СІЧІ

Автор: Сурченко Олександр

Aнотація: Досліджується проблема іконостасу Покровської церкви Нової Січі. Аналізуються знайдені згадки в джерелах та історичній літературі про «січовий іконостас» в цілому та про супутні предмети, що безпосередньо з ним пов’язані. Враховуючи недостатню кількість матеріалів про іконостас січової церкви, робиться спроба відтворення приблизного загального вигляду пам’ятки, та деяких складових частин зокрема, а також визначення основних рис та особливостей іконостасного комплексу. Розглядається інформація про іконостас в часи існування Підпільненської Січі та доля пам’ятки після припинення існування запорозького козацтва.

PDF версія статті

ОСОБЛИВОСТІ ТРАДИЦІЙНОГО КОСТЮМУ МЕНОНІТІВ КОЛОНІЇ ІНЗЕЛЬ ХОРТИЦЯ

Автор: Пачковська Олена

Aнотація: В статті висвітлюються питання традиційного одягу менонітів колонії Інзель Хортиці за спогадами мешканців та гостей колонії.

PDF версія статті

ТИПОЛОГІЯ ЧОТИРИРОГИХ ЯКОРІВ ДНІПРОВСЬКОЇ ГРЕБНОЇ ФЛОТИЛІЇ 1736-1739 РР. ЗА МОРФОЛОГІЧНИМИ ТА МЕТРИЧНИМИ ОЗНАКАМИ

Автор: Кобалія Дмитро

Aнотація: Стаття присвячена метричному і морфологічному аналізу комплексу чотирирогих якорів, що використовувалися Дніпровською гребною флотилією під час війни з Туреччиною 1736-1739 рр. Вивчивши колекцію з 66 предметів, автор приходить до висновку про те, що чотирирогі якорі складають дві третини від загального числа, що в цілому характерно для гребних флотів. Вони можуть бути розділені на 4 типи, кожен з яких має підтипи. Не дивлячись на виразні морфологічні відмінності, встановити стійкі взаємозв’язки між метричними показниками не вдалося. За більшістю ознак простежуються помітні коливання не тільки між типами, але й в середині останніх. Ймовірно, що головним критерієм у виробництві якоря були його маса та загальні пропорції. Вагома різниця в підходах до виготовлення чотирирогих і дворогих якорів, які на той час мали чітку стандартизацію, вказує на відставання виробництва чотирирогих, у більшості річкових, якорів як за теорією, так і за практикою.

PDF версія статті

ДОСЛІДЖЕННЯ О.В. БОДЯНСЬКИМ ПАМ’ЯТОК РАННЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ БІЛЯ С. ФЕДОРІВКА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Автор: Шелеметьєва Тетяна

Aнотація: У статті висвітлюється історія дослідження археологічної пам’ятки біля с. Федорівка Запорізької області. Подається опис знахідок. В науковий обіг вводяться предмети знайдені, біля с. Федорівка, які зберігаються у фондозбірці Національного заповідника «Хортиця».

PDF версія статті

РЕЗУЛЬТАТИ АРХЕОЛОГІЧНОЇ РОЗВІДКИ НА ТЕРИТОРІЇ КАМ’ЯНСЬКОЇ СІЧІ ТА В ОКОЛИЦЯХ СЕЛА РЕСПУБЛІКАНЕЦЬУ 2020 РОЦІ

Автор: Волков Анатолій

Aнотація: У статті розглядаються результати археологічних досліджень, проведених на території Кам’янської Січі та в околицях с. Республіканець Бериславського району Херсонської області у 2020 році. Співробітниками Національного заповідника «Хортиця» досліджено об’єкт, який датується скіфським часом, та проведені охороні дослідження на території колишньої Січі.

PDF версія статті

АМАТОРСЬКІ МЕТОДИ РЕСТАВРАЦІЇ КЕРАМІКИ ТА ФАРФОРУ В ПОБУТІ

Автор: Петрашина Поліна

Aнотація: Статтю присвячено дослідженням реставраційних матеріалів і технологій, що використовуються в побуті поза музеями та реставраційними центрами, а також застарілим реставраційним технологіям. Знання таких матеріалів та їх фізико-хімічних властивостей допомагають реставраторам під час дереставрації – тобто, під час усунення слідів старої реставрації, моральний та матеріальний термін яких себе вичерпав.

PDF версія статті

ОГЛЯД КОЛЕКЦІЇ ФОТОЗНІМКІВ, ПРИСВЯЧЕНИХ ДГЕС З ФОНДОВОГО ЗІБРАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА «ХОРТИЦЯ»

Автор: Будникова Аліна

Aнотація:

PDF версія статті

АНТИКВАРНІ ТВОРИ ЗІ СТАТУСОМ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В МУЗЕЯХ БІЛОРУСІ ХХІ СТОЛІТТЯ

Автор: Казаніна Віола

Aнотація: Проаналізовані контекст та особливості надання протягом перших двох десятиліть ХХІ століття статусу історико-культурної спадщини низці художніх артефактів, що експонуються в експозиціях державних музеїв Республіки Білорусь. Статус історико-культурної спадщини співвіднесений до міжнародного нормативу в даній галузі.

PDF версія статті

STADIAL-SOTERIOLOGICAL STRUCTURRE OF FOLKLORE RELATIONSHIPS BETWEEN BELARUS AND LITHUANIA

Автор: Kalatsei Viachaslau

Aнотація: The purpose of this article is the structural comparison of similar elements of belarusian and lithuanian folklore. This is done in the context of the stages of the historical process at which these elements were formed. Particular attention is paid to these elements as the oral and intangible heritage of people, as well as their soteriological significance.

PDF версія статті