Видання «INSULA» до 2020 року мало назву «Заповідна Хортиця».

Видання публікує статті вчених, рецензії на наукові роботи, хроніку наукового життя.

Тематика : історія України, археологія, етнологія, історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни, історія науки й техніки, антропологія, соціальна філософія, філософія культури, філософська антропологія, історія філософії, релігієзнавство, українознавство, військова історія, теорія та історія культури, музеєзнавство, пам’яткознавство.

Мова видання : українська, англійська

Засновники : Національний заповідник «Хортиця», Міністерство культури та інформаційної політики України

ISSN : 2710-0707

Рік заснування : 2020

Періодичність : двічі на рік.

Журнал є виданням відкритого доступу. Всі статті оприлюднюються у вільному доступі для перегляду, завантаження та друку. Шановні автори! До 16 листопада триває прийом статей до випуску №3, публікація якого запланована на 16 грудня 2021 року.